Đại chiến (Đà Lạt – Đêm – Mưa/ phần 2) – Tài Linh, Hồng Vân, Bảo Chung,… | Video.Duoi.Net

Đại chiến (Đà Lạt – Đêm – Mưa/ phần 2) – Tài Linh, Hồng Vân, Bảo Chung,…


Gửi
Hủy/ĐóngĐại chiến (Đà Lạt - Đêm - Mưa/ phần 2) - Tài Linh, Hồng Vân, Bảo Chung,...

Đại chiến (Đà Lạt – Đêm – Mưa/ phần 2). Tác giả: Thạch Minh Lộc. Biểu diễn: Tài Linh, Hồng Vân, Bảo Chung, Duy Phương. Video Mưa Bụi 2 (1994).
Video Rating: 0 / 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.