[Kara + Fanmade]Ngày Và Đêm – Đan Trường | Video.Duoi.Net

[Kara + Fanmade]Ngày Và Đêm – Đan Trường


Gửi
Hủy/Đóng[Kara + Fanmade]Ngày Và Đêm - Đan Trường

www.facebook.com Link MF: www.mediafire.com Sáng tác: Nhất Trung Tại vì sao ngày không thể bên cạnh đêm Tại vì sao đêm không thể ôm lấy ngày Có phải vì ngày không nhớ đêm Biết đâu rằng ngày luôn nhớ đêm đến vô cùng. Tại vì sao ngày vừa đến đêm lại đi Tại vì đêm phải đứng đó đến bao giờ Cũng không thấy ngày về với đêm Có lẽ vì ngày không muốn đêm phải đợi chờ. [ĐK:] Ngày và đêm như vậy thôi Bên cạnh nhau đã rất lâu rồi Một lời yêu chưa nói mà phải đợi mãi nhau. Ngày và đêm cứ như vậy thôi Một người đến một người đi Đến khi nào chợt nhớ nhau Quay trở về chỉ làm trái tim thêm đau buồn.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.