Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa – Tân Tam quốc | Video.Duoi.Net

Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa – Tân Tam quốc


Gửi
Hủy/ĐóngTrường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa - Tân Tam quốc

Triệu Vân tự Tử Long, người Thường Sơn – anh hùng cái thế. Trận Trường Bản, một mình tả xung hữu đột giữa quân Tào cứu ấu chúa A Đẩu. Trương Phi quát như sấm, kẻ địch khiếp sợ rút lui. Cảnh trong phim Tân Tam quốc – Nhiếp Viễn vai Triệu Tử Long Sau này, Triệu Vân trở thành 1 trong 5 Ngũ hổ tướng của Lưu Bị cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung. Triệu Vân văn võ toàn tài, không chỉ có sức khoẻ hơn người, về mưu kế cũng rất tài ba, và cũng là người cuối cùng còn lại trong Ngũ hổ tướng. Triệu Vân qua đời vì bệnh tuổi già, trước đó vẫn kịp một mình chặn đánh truy binh giúp Gia Cát Lượng rút lui an toàn dù tuổi ngoài 70.
Video Rating: 4 / 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.