Hài kịch Ôi quê tôi – Bà tôi – Tự Long – Xuân Bắc – Công Lý – Quang Thắng | Video.Duoi.Net

Hài kịch Ôi quê tôi – Bà tôi – Tự Long – Xuân Bắc – Công Lý – Quang Thắng


Gửi
Hủy/ĐóngHài kịch Ôi quê tôi - Bà tôi - Tự Long - Xuân Bắc - Công Lý - Quang Thắng

Trích từ Gala cười 2011. Biểu diễn: Tự Long – Xuân Bắc – Công Lý – Quang Thắng.
Video Rating: 4 / 5

Từ khóa tìm kiếm:

  • hai tu long son bac oi lang toi

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.